Formlar

Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı İşlemleri Formları

Not: Aşağıda yer alan G.Ü. Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme ve Görevden Ayrılma-Göreve Dönüş Form (1) ve Form (2) birlikte doldurulmalıdır. 

Yurtiçi/Yurt Dışı Görevlendirmeye İlişkin Başvuru

Yurtiçi/Yurt Dışı Görevlendirmeye İlişkin Başvuru Formu (1)

Fen Fakültesi Yurt İçi/Yurt Dışı Görevlendirme

Yurt İçi/Yurt Dışı Görevlendirme Bilgi Formu (2)

İzin Formları

1

Öğretim Elemanları Mazeret ve Yıllık İzin Formu

2

İdari Personel Mazeret ve Yıllık İzin Formu

Öğrenci Formları

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alacak Öğrenci Formu

Staj Formları

1

Staj Başvuru Formu

2

Staj Başarı Belgesi

3

Staj Tahütnamesi

Mezuniyet İşlemleri Formları

1

Diploma Yerine Geçer Belge Başvuru Formu

2

YÖKSİS Mezun Bilgisi Girişi Talep Formu

Sınav İşlemleri

1

Maddi Hata Dilekçesi

2

Not Düzeltme Formu

3

Not Ekleme Formu

Muafiyet

1

Muafiyet Talep Formu

Genel Amaçlı Dilekçe

1

Genel Amaçlı Dilekçe

Protokoller

Fakültemiz Döner Sermaye Hesabı Üzerinden Yapılan Danışmanlık ve Analizler İçin Kullanılacak Protokol Örneği